iletisim

sosyal-medya

Yasal kira artış oranı ve kira bedelinin tespiti davaları:

Yenilenen kira dönemlerinde artış oranı bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış oranını geçemez. Taraflar bunun üzerinde bir artış kararlaştırmışsa, bir önceki kira yılının ÜFE artış oranına kadar olan kısım geçerli fazlası geçersiz olacaktır.(TBK.madde 344/1)

Kira sözleşmesi 5 yılını doldurmuşsa kira bedelinin tespiti davası açılabilir. Bu durumda hakim tarafından ÜFE artış oranları, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri dikkate alınarak hakkaniyete uygun olarak yeni kira bedeli belirlenir.(TBK.madde 344/3)

Kira bedelinin tespitine ilişkin dava yeni kira döneminin başlangıcından itibaren en az 30 gün önce açılmışsa veya kiraya veren tarafından kiracıya yeni dönemde kira bedelinin arttırılacağına ilişkin yazılı bildirimde bulunulmuşsa ve izleyen yeni dönemin sonuna kadar bu dava açılmışsa ; mahkemece belirlenecek kira yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.(TBK 345)

Kira bedelinin tespiti davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Yararlı olması umuduyla...

Antalya 23.07.2018

Avukat Emin Alkan