iletisim

sosyal-medya

1968 yılında Antalya’nın Manavgat İlçesinde dünyaya geldim.

1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum.

1990 yılından bu yana Antalya 'da kendi büromda serbest avukat olarak mesleğimi sürdürmekteyim.

2015 yılından itibaren ayrıca arabuluculuk mesleğini de sürdürmekteyim.

Başlıca aşağıdaki alanlarda mesleki faaliyetlerimi sürdürmekteyim.

Boşanma ve Aile Hukuku:

 • Boşanma avukatı olarak danışmanlık hizmetleri.
 • Anlaşmalı boşanma davaları.
 • Çekişmeli boşanma davaları ve bu kapsamda boşanma davasıyla birlikte görülen velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat davaları.
 • Mal paylaşımından kaynaklanan davalar.
 • Nafaka bağlanması, bağlanmış olan nafakanın arttırılması, azaltılması ya da kaldırılmasına ilişkin davalar.
 • Çocuğun velayetinin değiştirilmesine ilişkin davalar ile çocukla tesis edilen kişisel ilişki düzenlemesinin değiştirilmesine ilişkin davalar.
 • Ziynet eşyaları ve sair eşya alacaklarına ilişkin davalar.
 • Yurt dışında verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizi davaları.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku:

 • Gayrimenkul ve inşaat avukatı olarak danışmanlık hizmetleri.
 • Yolsuz tescil nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davaları.
 • Önalım (şuf'a) davaları.
 • Men'i müdahele davaları.
 • Ecrimisil davaları.
 • Kamulaştırmadan kaynaklanan davalar.
 • Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan davalar.
 • Geçit hakkına ilişkin davalar.
 • Tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar.
 • Gayrimenkule ilişkin sair davalar.
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması.
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine ilişkin davalar.
 • Ayıplı imalattan kaynaklanan davalar.
 • Yükleniciden bağımsız bölüm satın alan 3.kişilerce açılacak davalar.
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynarlanan sair davalar.

Miras Hukuku:

 • Muris muvazaası nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davaları.
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları
 • Muhdesatın aidiyetinin tespitine ilişkin davalar.
 • Miras hukukundan kaynaklanan diğer davalar.

Ceza Davaları:

 • Soruşturma aşamasında (ifade alımlarında) avukatlık hizmetleri, ceza davasının açılmasını müteakip avukatlık hizmetleri.

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku:

 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.
 • Çağımızda çok değişik nedenlerden kaynaklanan her türlü maddi ve manevi tazminat davaları .

İş Hukuku:

 • Kıdem ve ihbar tazminatı alacakları ile ücret,fazla mesai ve sair alacak davaları.
 • İşe iade davaları.
 • Hizmet tespit davaları.
 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.

Kira Hukuku:

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan tahliye ve kira alacağı davaları.

Sözleşmeler:

 • Konusunda uzman bir hukukçu yardımıyla hazırlanan sözleşme birçok hukuki ihtilafın çıkmasını peşin olarak önleyecektir. İhtilaf çıkması halinde de yargı önünde kişinin hukukunu en iyi şekilde koruyacaktır.

Arabuluculuk Hizmetleri:

 • 2015 yılından itibaren Antalya'da avukatlık mesleğinin yanında arabuluculuk mesleğini de sürdürmekteyim . T.C.Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline 2077 sicil numarasıyla kayıtlı arabulucuyum. Uyuşmazlıklar arabuluculuk yöntemiyle çok kısa sürede ve daha az ekonomik külfetle çözülebilmektedir.

Antalya

Avukat Emin Alkan